Sök

Film: Professor Kristina Nyström om kompetensförsörjning och arbetsbrist i norr

Nyheter

Det råder arbetskraftsbrist i stora delar av Sverige och i flera olika branscher. Vad betyder det, hur kan man tänka och vad finns att göra? Det studerar professor Kristina Nyström i flera olika studier. I filmen nedan berättar hon mer om sina resultat.

Professor Kristina Nyström om kompetensförsörjning och arbetsbrist i norrProfessor Kristina Nyström om kompetensförsörjning och arbetsbrist i norr

Kristina Nyström studerar näringslivsdynamik i form av nyetablering och nedläggning av företag. Forskningen har ett regionalt och/eller institutionellt perspektiv. Hur påverkar institutionella förutsättningar, i form av exempelvis regler, entreprenörskap och företagande? Forskningen handlar även om entreprenörskapets betydelse på arbetsmarknaden samt rekrytering och kompetensbrist.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578