Finansskatten sänker Stockholm


Typ: Ratio i media
2017-01-24

Finansskatten sänker Stockholm – realtid.se

En finansskatt skulle drabba de snabbväxande teknikföretagen och risken finns att de skulle växa utanför Stockholm och Sverige om den blir en realitet. Ingen får underskatta den signalverkan det får om snabbväxande svenska teknikföretag väljer att växa utanför landets gränser skriver Andreas Åström och Andreas Hatzigeorgiou.