Sök

Finansskatten sänker Stockholm

Nyheter
Andreas Hatzigeorgiou, Företagandets villkor, Ratio i media

Finansskatten sänker Stockholm – realtid.se

En finansskatt skulle drabba de snabbväxande teknikföretagen och risken finns att de skulle växa utanför Stockholm och Sverige om den blir en realitet. Ingen får underskatta den signalverkan det får om snabbväxande svenska teknikföretag väljer att växa utanför landets gränser skriver Andreas Åström och Andreas Hatzigeorgiou.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578