Sök

Finns politiska modet att släppa fokuseringen på biståndets storlek?

Nyheter
Företagandets villkor, Ratio i media

Finns politiska modet att släppa fokuseringen på biståndets storlek? – Västerbottens-kuriren

Ledarkrönika av Andreas Bergh.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578