Fjärrvärmens konkurrenskraft


Typ: Aktuellt
2013-10-07

Christian Sandström har i en forskningsrapport analyserat hur fjärrvärmebranschens monopolistiska strukturer påverkar dess konkurrenskraft.

Han sammanfattar resultaten i en debattartikel i Ny Teknik.