Sök

Fjärrvärmens konkurrenskraft

Nyheter
Christian Sandström, Energi, Företagandets villkor, Konkurrens, Monopol

Christian Sandström har i en forskningsrapport analyserat hur fjärrvärmebranschens monopolistiska strukturer påverkar dess konkurrenskraft.

Han sammanfattar resultaten i en debattartikel i Ny Teknik.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578