Sök

Fler studenter är inte alltid bättre studenter

Nyheter
Företagandets villkor, Ratio i media

Fler studenter är inte alltid bättre studenter – Västerbottens-kuriren

Ledarkrönika av Ratioforskaren Andreas Bergh.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578