Sök

“Fler unga måste välja yrkesprogrammen”

Nyheter
Alexandru Panican, Företagandets villkor, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Kristine Persson, Ratio i media, Skola, Yrkesutbildning

Fler unga måste välja yrkesprogrammen – Dagens samhälle

– Vi måste få fler unga att välja yrkesprogram. Det skulle dels underlätta för unga att få jobb, dels skulle det svara väl mot matchningsproblematiken på arbetsmarknaden och därmed vara bra för landets ekonomiska tillväxt.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic kommenterar Ratios forskning om yrkesutbildning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578