”Flit syns inte på lönekuverten”


Typ: Ratio i media
2015-02-05

”Flit syns inte på lönekuverten” – Östersunds-posten

Sveriges extremt sammanpressade lönenivåer är ett problem för många yrkens status och för människors motivation. Det påstår Hanna Björklund i en ledarkrönika i Östersunds-posten, med hänvisning till Ratios forskning om lönebildning.