Sök

“Flit syns inte på lönekuverten”

Nyheter
Företagandets villkor, Lönebildning, Ratio i media

”Flit syns inte på lönekuverten” – Östersunds-posten

Sveriges extremt sammanpressade lönenivåer är ett problem för många yrkens status och för människors motivation. Det påstår Hanna Björklund i en ledarkrönika i Östersunds-posten, med hänvisning till Ratios forskning om lönebildning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578