Sök

Se seminariet “Felmatchningen börjar på högstadiet” i efterhand

Nyheter
Alexandru Panican, Företagandets villkor, Ungas etablering

Den 30:e september presenterade docent Alexandru Panican, Ratio och Lunds universitet, rapporten ”Väljer unga fel- grundskoleelevers attityder till gymnasievalet?”. Panican har i en intervjustudie tittat på vad som avgör gymnasievalet samt hur ungdomars attityder till gymnasievalet ser ut.

Se seminariet i efterhand genom att klicka här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578