Sök

Se seminariet “Vilken kompetens skapar värde?” i efterhand

Nyheter
Arbetsmarknad, Daniel Halvarsson, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Konkurrens, Matchning, Nils Karlson, Patrik Tingvall, Ratio TV, Tillverkningsindustri

Det informella lärandet och kompetensutveckling på arbetet spelar stor roll för företagens kostnader och produktivitet. Det är slutsatsen av studien ”Educational mismatch and firm performance”, framtagen inom forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt.

Se Sändningen i efterhand på Ratios Bambuserkonto.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578