Folkrörelser


Typ: Ratio i media
2012-04-08

Folkrörelser – Arbetet

Arbetet uppmärksammar att Rolf Höijer börjat arbeta som Forskningschef på Ratio.