Sök

Folkrörelser

Nyheter
Företagandets villkor, Rolf Höijer

Folkrörelser – Arbetet

Arbetet uppmärksammar att Rolf Höijer börjat arbeta som Forskningschef på Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578