Sök

Fördubbla akademikers företagande

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Göran Arrius, Jens Spendrup, Jonas Gabrielsson, Karl Wennberg

Karl Wennberg presenterade rapporten ”Akademikers företagande ger samhällsekonomisk vinst” på en konferens arrangerad av Civilekonomerna i samarbete med Ratio.

Akademikers företag skapar i större utsträckning nya arbetstillfällen än andra företag. Detta styrks i Civilekonomernas forskningsrapport ”Akademiskt entreprenörskap ger samhällsekonomisk vinst”. Faktum är dock att få akademiker är beredda att ta steget till att starta eget.

Den 25 november presenterade Karl Wennberg rapporten tillsammans med Jonas Gabrielsson.

En panel diskuterade hur antalet akademiska företagare kan fördubblas:

Michael Arthursson (C), Partisekreterare
Mikael Damberg (S), Riksdagsledamot
Jens Spendrup, Ordförande Spendrups AB/ Svenskt Näringsliv
Göran Arrius, Ordförande Saco

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578