Företagandets villkor

Den övergripande inriktningen på Ratios forskning är att studera företagandets villkor. Vi identifierar de lagar, regler och värderingar som är mest ändamålsenliga för att starta, driva och utveckla företag - och därmed den sysselsättning och det välstånd som företag genererar. Här finns all Ratios produktion om företagandets villkor - lagar, regler och värderingar - samlad, direkt länkat till projekt, forskare och aktiviteter.