Sök

7 tillväxthinder för företagandet

Nyheter
Företagandets villkor, Företagandets villkor, Kritiska villkor för företagandet, Nils Karlson

Det finns sju övergripande hinder för tillväxt för svenska företag. Det visar en kartläggning som Ratio genomfört. Tidningen Dagens industri har mött representanter för olika företag som i ett stort reportage idag ger sin beskrivning av hur hindren påverkar deras verksamheter.

De sju kritiska områdena är:

  • Företagens kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknadens flexibilitet
  • Skatter på företagande och individer
  • Myndighetsutövning och regeltillämpning
  • Offentlig upphandling
  • Bostäder och infrastruktur
  • Synen på företagandets samhällsroll

På dessa områden är förbättringspotentialen som störst. Inom kort kommer hela förstudien att publiceras i boken Kritiska villkor för företagandet. Ratio presenterar också de sju kritiska villkoren vid flera olika tillfällen i Almedalen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578