7 tillväxthinder för företagandet


Typ: Aktuellt
2016-06-08

Det finns sju övergripande hinder för tillväxt för svenska företag. Det visar en kartläggning som Ratio genomfört. Tidningen Dagens industri har mött representanter för olika företag som i ett stort reportage idag ger sin beskrivning av hur hindren påverkar deras verksamheter.

De sju kritiska områdena är:

  • Företagens kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknadens flexibilitet
  • Skatter på företagande och individer
  • Myndighetsutövning och regeltillämpning
  • Offentlig upphandling
  • Bostäder och infrastruktur
  • Synen på företagandets samhällsroll

På dessa områden är förbättringspotentialen som störst. Inom kort kommer hela förstudien att publiceras i boken Kritiska villkor för företagandet. Ratio presenterar också de sju kritiska villkoren vid flera olika tillfällen i Almedalen.