Sök

“Företagen ligger före politikerna”

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Innovation, Jan Jörnmark, Jan Stenbeck, Olof Stenhammar, Teknik slår politik, Teknikskiften, Teknologi

– Företagen ligger före politikerna. Politikerna hänger inte med trots att de egentligen borde gå i bräschen, t ex för klimatarbetet. Det säger Fredrika Gullfot, forskaren som blev entreprenör och använder kommersialisering som drivkraft för innovation. Fredrika Gullfot medverkar i seminariet Teknik slår politik, 4 oktober.

På trettio år har Sverige förändrats radikalt. Nya idéer, ny teknik och institutionella entreprenörer har bidragit till en genomgripande modernisering av Sverige.

Entreprenörer som Olof Stenhammar och Jan Stenbeck skapade nya, växande företag med digital teknik. De bidrog även – tillsammans med hundratusentals andra företagare – till Sveriges liberalisering, till stärkt äganderätt och ökad frihet.

– Företagen ligger före politikerna. Politikerna hänger inte med trots att de egentligen borde gå i bräschen, t ex för klimatarbetet, säger Fredrika Gullfot.

– Politiken har en viktig uppgift i att skapa lika villkor, så att förutsättningarna för en fri marknad med fri konkurrens verkligen är uppfyllda. Men politiken är sällan tillräckligt kraftfull.

– På marknaden riskerar de drivande och innovativa framtidsföretagen att hamna i kölvattnet på gamla etablerade – ohållbara – företagen, om inte politikerna tar sitt ansvar.

– Vår tekniska plattform är egentligen en systemlösning och inte en uppfinning i traditionell mening. Vi för in en ny industri i Sverige. Och hamnar därför helt utanför innovationssystemen.

Fredrika Gullfot är f d finansmatematiker, teknisk doktor, VD och grundare av biotechföretaget Simris Alg som tillverkar Omega3-fetter av alger. Fredrika Gullfot medverkar i seminariet Teknik slår politik, den 4 oktober.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578