Sök

Företagen och demokratin: öppen föreläsning med världsledande professor

Nyheter
Demokrati, Ekonomisk historia, Företag, Företagandets villkor, Heckscherföreläsning, Naomi Lamoreaux

Årets Eli F Heckscher-föreläsning hålls av Naomi Lamoreaux, Stanley B. Resor professor i ekonomisk historia vid Yale University och gästforskare vid National Bureau of Economic Research i USA.

Professor Lamoreaux är en världsledande ekonom-historiker vars forskning bland annat handlar om innovationsfinansiering, fusioner, banker och företagsutveckling. På Handelshögskolan kommer hon att tala under rubriken Corporations and Democracy.

Föreläsningen, som arrangeras av Ratio tillsammans med EHFF, hålls i aulan på Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, kl 17.15 – 18.45 den 22:a september.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578