Sök

Företagsgymnasier viktig förebild

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson, Nils Karlson, Utbildning

FÖRETAGSGYMNASIER. De är en viktig förebildJönköpings-Posten, Skaraborgs Allehanda

Nils Karlson och Kristine Persson skriver om resultaten i en ny studie genomförd av Ratio där samverkan mellan företag och skola framstår som en väg till bättre matchning mellan utbildningsutbud och kompetensbehov hos näringslivet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578