Företagsgymnasier viktig förebild


Typ: Ratio i media
2015-01-12

FÖRETAGSGYMNASIER. De är en viktig förebildJönköpings-Posten, Skaraborgs Allehanda

Nils Karlson och Kristine Persson skriver om resultaten i en ny studie genomförd av Ratio där samverkan mellan företag och skola framstår som en väg till bättre matchning mellan utbildningsutbud och kompetensbehov hos näringslivet.