Forskare inte bäst på företagande


Typ: Ratio i media
2010-12-20

Forskare inte bäst på företagande – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning

Artikel där Karl Wennberg omnämns.