Sök

Forskare

På Ratio samarbetar nationalekonomer, företagsekonomer, jurister, ekonomhistoriker, teknologer, sociologer, filosofer med flera inom stora forskningsprogram och fristående projekt.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578