Forskare

Ratios forskning är tvärvetenskaplig i ordets bästa bemärkelse. Här samverkar nationalekonomer, företagsekonomer, jurister, ekonom-historiker, teknologer, sociologer, filosofer etc inom stora forskningsprogram och fristående projekt.

Här finner du mer information om Ratios forskare och associerade samt relaterade projekt, nyheter och aktiviteter.

Om oss som forskare