Sök

Forska hos oss

Ratio leder ett antal större forskningsprojekt. Vi samarbetar med ett flertal forskare i Sverige och internationellt. Ratios forskning utgår från en kärna av forskare som ingår i den fasta organisationen. Därutöver har vi en större krets med associerade forskare. I projekten arbetar såväl disputerade forskare som forskningsassistenter. Ratio tar också in forskningsassistenter under sommarmånaderna. Är du intresserad av att forska hos Ratio, kan du göra en intresseanmälan och se lediga tjänster här.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578