Sök

RatioTV

Vetenskapliga seminarier, panelsamtal med experter och intervjuer med internationella forskare. Det är en del av allt som går att hitta på Ratios Youtube-kanal som vi kallar RatioTV. Nedan hittar du ett urval av de inspelningar som har gjorts.

Tillväxt och hållbarhet? Vägar framåt

Tillväxt och hållbarhet? Vägar framåtTillväxt och hållbarhet? Vägar framåt

Andrea Geissinger: My Doctoral Dissertation about Platforms in Liquid Modernity

Andrea Geissinger: My Doctoral Dissertation about Platforms in Liquid ModernityAndrea Geissinger: My Doctoral Dissertation about Platforms in Liquid Modernity

Ett inkluderande samhälle

Ett inkluderande samhälleEtt inkluderande samhälle

The Persistence of the China Shock | David Autor | Ratio dialogue

The Persistence of the China Shock | David Autor | Ratio dialogueThe Persistence of the China Shock | David Autor | Ratio dialogue

Människa, maskin & marknad: Arbetsmarknadens strukturomvandling och digitalisering

Människa, maskin & marknad: Arbetsmarknadens strukturomvandling och digitaliseringMänniska, maskin & marknad: Arbetsmarknadens strukturomvandling och digitalisering

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578