Sök

RatioTV

Vetenskapliga seminarier, panelsamtal med experter och intervjuer med internationella forskare. Det här är bara en del av allt som går att hitta på Ratios Youtube-kanal som vi kallar RatioTV. Nedan hittar du några av våra senaste videos.

Tillväxt och hållbarhet? Vägar framåt

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov

Löftesbrott och krossade förväntningar – Arbetsplatskonflikter i domstol

Varför gigga som matkurir?

Människa, maskin & marknad: Arbetsmarknadens strukturomvandling och digitalisering

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578