Sök

Stipendium för unga forskare

Välkommen att söka Ratios stipendium för Unga Forskare. Stipendiet är till för dig som är doktorand eller nydisputerad och vill skaffa dig nya erfarenheter och kompetenser inom ramen för Ratios forskningsprofil. Det kan röra sig om ekonomiskt stöd till en utlandsvistelse, finansiering för att delta vid en vetenskaplig konferens eller möjligheter att läsa specifika kurser vid utländskt lärosäte.

Ansökningar från Ratios alumner är särskilt välkomna men vi är också intresserade av att stödja dig som vill stärka din profil på ett sätt som knyter an till Ratios forskning om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.
Din ansökan bör innehålla:

  • Max en A4 där du berättar om dig själv, beskriver ändamålen med stipendiet, och förklarar på vilket sätt detta relaterar till och är relevant för Ratios forskning, samt en enkel uppskattning av sökt belopp och hur detta fördelar sig på olika kostnader.
  • CV (max fem sidor).
  • Max tre publikationer som är representativa för din forskning.
  • Du specificerar själv det belopp du söker inom intervallet 10 000-50 000 kr.

Ansökan för 2022 års stipendium har stängt. Ansökan för 2023 år öppnar under tidig vårtermin 2023.

För ytterligare information eller frågor, kontakta Christian Sandström via epost: christian.sandstrom@ratio.se

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578