Sök

Stipendium till USA

Ratio utlyser årligen ett stipendium för en i Sverige verksam doktorand, att under en termin bedriva studier vid George Mason University utanför Washington D.C. inom ramen för ämnena arbetsmarknad, miljöekonomi, politisk ekonomi, institutionell ekonomi, public choice, österrikisk ekonomi och rättsekonomi.Stipendiebeloppet är på 100 000 till 150 000 kronor beroende på doktorandens finansiering i övrigt. Vi tar emot ansökningar företrädesvis inom nationalekonomi, statsvetenskap, juridik, eller relaterade ämnen.

Sista ansökningsdag 2021 är 21 mars. Ansökan skickas till christian.sandstrom@ratio.se och ska innehålla CV, eventuella referenser samt en A4 där du beskriver dig själv och på vilket sätt din forskning skulle utvecklas av att vistas vid George Mason University. Vistelsen vid GMU berättigar till skatteavdrag i Sverige.

Läs mer på https://www2.gmu.edu/ Ratio har ett upparbetat utbyte och goda relationer med GMU och bistår stipendiaten med vårt kontaktnät i samband med utbytet.Ekon dr Jonas Grafström tilldelades stipendiet som doktorand vid Luleå tekniska universitet år 2014 och är i dag verksam som forskare vid Ratio. Så här sammanfattar han sin tid vid George Mason University:

Det var ett riktigt lyft. Jag fokuserade på idéutveckling. Nationalekonomi kan vara rätt mattematiktungt, men har man inga bra idéer står sig matematiken ganska lätt. På George Mason fördjupade jag mig i österrikisk ekonomi och public choice för bättre kunna förstå marknadsprocesser och politik, vilket varit mycket värdefullt. Bland annat har det resulterat i par riktigt intressanta artiklar.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578