Sök

Forskning i korthet

Ta del av sammanfattande resultat på svenska från vetenskapliga artiklar. Forskning i korthet är svenska sammanfattningar av publicerade studier där ansvarig forskare själv lyfter upp sina viktigaste bidrag. Forskning i korthet (FIK) är svenska sammanfattningar av publicerade vetenskapliga artiklar. Sammanfattningarna redogör på ca två A4-sidor för resultat, metod och andra bärande delar av vetenskapliga publikationer som genomgått peer review-processer. FIK-texter håller en akademisk ton, men upplägget påminner snarare om en tidningsartikels. Forskning i korthet skrivs av respektive publikations författare i anslutning till publicering. Ta del av dem genom menyn till vänster. Sammanfattningar kan fler ta del av resultat från publikationer som annars publiceras enbart i vetenskapliga journaler, vilka ofta är dyra och således sällan lästa utanför akademin.

0 Resultat

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578