Sök
Ratio print
Forskning i korthet

Anställdas nyföretagande vid uppköp och fusioner

Anställdas nyföretagande vid uppköp och fusioner
Ladda ner

Lougui, M., Broström, A. (2020) New firm formation in the wake of mergers and acquisitions: An exploration of push and pull factorsJ Evol Econ. https://doi.org/10.1007/s00191-020-00678-4

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578