Sök

Företagsinkubatorer

Klofsten, M., Lundmark, E., Wennberg, K., & Bank, N. (2020). Incubator specialization and size : Divergent paths towards operational scale. Technological Forecasting; Social Change, 151, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119821

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578