Sök
Ratio print
Forskning i korthet

Främjar global arbetskraft företagens export av tjänster?

fik-2019-06-27-framjar-global-arbetskraft-foretagens-export-av-tjanster
Ladda ner

Lodefalk, M. & Hatzigeorgiou, A. (in press). Migration and Servicification: Do Immigrant Employees Spur Firm Exports of Services?The World Economy. DOI: 10.1111/twec.12838ePDFPDF

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578