Sök
Ratio print
Forskning i korthet

Hur bryts barriärer till cirkulär ekonomi?

fik-2021-04-10-jonas-grafstrom
Ladda ner

Grafström, J. & Aasma, S. (2021). Breaking Circular Economy Barriers. Journal of Cleaner Production, 292.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578