Sök
Ratio print
Forskning i korthet

INNOVATIONSPOLITIK FÖR TILLVÄXT

fik-2019-02-18-innovationspolitik-for-tillvaxt
Ladda ner

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578