Sök

Storskaligt koldioxidinfångande – går det?

Grafström, J. (2018).Förutsättningar för storskaligt infångande av koldioxid. (Ratio Working Paper No. 309)

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578