Sök

Ger vindkraft jobb?

Aldieri, L., Grafström, J., Sundström, K. & Vinci, C.P. (2020). Wind Power and Job Creation. Sustainability, 12(1), 45. DOI: 10.3390/su12010045

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578