Sök

Hur bryts barriärer till cirkulär ekonomi?

Grafström, J. & Aasma, S. (2021). Breaking Circular Economy Barriers. Journal of Cleaner Production, 292.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578