Sök
Ratio print
Forskning i korthet

Stela arbetsmarknader får fler att återgå till entreprenörskap

fik-2020.5-habitual-entrepreneurs
Ladda ner

Fu, K., Larsson, A.-S., & Wennberg, K. (2018). Habitual Entrepreneurs in the Making: How Labour Market Rigidity and Employment Affects Entrepreneurial Re-entrySmall Business Economics, 51(2), 465–482. DOI: 10.1007/s11187-018-0011-y

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578