Sök
Ratio print
Forskning i korthet

Vilken innovationspolitik bidrar till industriell förnyelse?

fik-2019-08-06-vilken-innovationspolitik-bidrar-till-industriell-fornyelse
Ladda ner

Eriksson, K., Ernkvist, M., Laurell, C., Moodysson, J., Nykvist, R. & Sandström, C. (2019). A revised perspective on innovation policy for renewal of mature economies – Historical evidence from finance and telecommunications in Sweden 1980–1990Technological Forecasting and Social Change, 147, 152-162. DOI: 10.1016/j.techfore.2019.07.001.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578