Sök
Ratio print
Forskning i korthet

Virtuell verklighet – varför är det inte vanligare?

fik-2019-12-02-virtuell-verklighet-varfor-ar-det-inte-vanligare
Ladda ner

Laurell, C., Sandström, C., Berthold, A. & Larsson, D. (2019). Exploring barriers to adoption of Virtual Reality through Social Media Analytics and Machine Learning – an assessment of technology, network, price and trialability. Journal of Business Research, 100, 469-474. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.01.017

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578