Sök

Forskning med relevans för näringslivet – verksamhetsberättelse 2021

Nyheter

31 publicerade vetenskapliga artiklar, 49 000 unika hemsidebesökare och 21 egenarrangerade seminarier. Det är några av de siffror som sammanfattar forskningsinstitutet Ratios verksamhetsår 2021. Dessutom tog professor Lotta Stern vid som vd, professor Ali Ahmed anställdes och Kristina Nyström utnämndes till professor.

Bland forskningsresultaten märks resultat om segregation, familjeföretagande, distansarbete, svenska modellen och cirkulär ekonomi. En Ratio-arrangerad konferens resulterade i ett special issue. Dessutom disputerade de båda Ratio-namnen Andrea Geissinger och Rasmus Nykvist.

Det och mycket annat står att läsa om Ratios verksamhetsberättelse för år 2021. Läs och ladda ner den här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578