Forskningspengar från Konkurrensverket


Typ: Aktuellt
2011-06-08

Ratio får finansiering från Konkurrensverket för forskning om hur privata företag påverkas av kommunal verksamhet som begränsar konkurrensen.

Mattias Lundbäck, ekon dr i nationalekonomi, tilldelas pengar från Konkurrensverket för att under 2012 forska på förekomsten av kommunala bolag på konkurrensutsatta marknader.

Resultaten ska sättas i perspektiv till tidigare forskning och teori för att skapa en utgångspunkt i arbetet med att beskriva och analysera de kommunala företagens påverkan på konkurrenssituationen för det privata näringslivet i Sverige.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida.