Sök

Forskningspengar från Konkurrensverket

Nyheter
Företagandets villkor, Kommun, Konkurrens, Mattias Lundbäck

Ratio får finansiering från Konkurrensverket för forskning om hur privata företag påverkas av kommunal verksamhet som begränsar konkurrensen.

Mattias Lundbäck, ekon dr i nationalekonomi, tilldelas pengar från Konkurrensverket för att under 2012 forska på förekomsten av kommunala bolag på konkurrensutsatta marknader.

Resultaten ska sättas i perspektiv till tidigare forskning och teori för att skapa en utgångspunkt i arbetet med att beskriva och analysera de kommunala företagens påverkan på konkurrenssituationen för det privata näringslivet i Sverige.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578