Sök

Forskningsstipendier till unga talanger för intervjuer med näringslivsföreträdare och för utlandsstudier om polarisering

Nyheter

Inom ramen för Ratios nyinrättade stipendium beviljas fyra unga forskare nu medel för att genomföra intervjustudier, besöka vetenskaplig konferens, studera utomlands respektive delta i sommarskola.

Ratio instiftade under vårterminen ett stipendium som riktar sig särskilt till doktorander och nydisputerade forskare, som vill skaffa sig nya erfarenheter och kompetenser kring forskning som rör företagandets villkor.

Efter några månaders ansökningsperiod och handläggning har fyra stipendiater utsetts:

  • Johan Ekman, doktorand i sociologi vid Åbo Akademi
  • Andrea Geissinger, fil dr i företagsekonomi, affilierad forskare vid House of Innovation, Handelshögskolan Stockholm och associerad forskare på Ratio
  • Erik Liss, doktorand i nationalekonomi vid Linköping universitet och Ratio
  • Maria Nordbrandt Bergström, fil. dr i statsvetenskap, forskare vid Uppsala universitet

Johan Ekman beviljas medel för att genomföra intervjuer med personer inom det svenska näringslivet, löntagarorganisationer och politiker inom ramen för sin doktorsavhandling ”Explaining the Enigma of Nordic Agency in the Political Economy of Europe’s Crisis”. Ekmans forskning fokuserar på hur den nordiska modellen av ”kompetititv korporatism” inverkar på de nordiska staternas agens inom EU-beslutsfattandet. I en pågående studie jämför Ekman tillsammans med kollegor hur Finland respektive Sverige har agerat när EU befunnit sig i ekonomisk kris, såsom Covid-19-pandemin.

Johan Ekman är doktorand i sociologi vid Åbo Akademi.

Andrea Geissinger beviljas medel för att delta på konferens inom ramen för “European Group for Organizational Studies” som arrangeras av WU Vienna. Under denna konferens kommer Geissinger att presentera två papper, dels “Algorithmic ordering: A new organization on the block?”, skrivet med Linda Weidenstedt och Claire Ingram Bugosz, dels ”State corporatization as macro-organization: The state-market interlock in Swedish Public Enterprises” med Rasmus Nykvist och Rickard Björnemalm.

Andrea Geissinger är fil dr i företagsekonomi från Örebro universitet och Ratio. Hon är i dag post doc-forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Ratio.

Erik Liss beviljas medel för att gästforska vid University College London (UCL). I sin avhandling studerar Liss social rörlighet, närmare bestämt inkomströrlighet, och vilken roll som arbetsmarknaden spelar för rörligheten. Vid UCL planerar Liss få vidare stöd och inspiration till sin forskning, men har även konkreta planer på kommande artiklar. Liss har i pågående arbete utvecklat en ny metod som han tillsammans med Per Engzell planerar tillämpa på fler länder för att bland annat testa om Sveriges relativt höga sociala rörlighet delvis kan förklaras av en relativt dynamisk arbetsmarknad.

Erik Liss är doktorand i nationalekonomi vid Linköping universitet och Ratio.

Maria Nordbrandt Bergström beviljas medel för att delta i sommarskolan ”Summer school in deliberative democracy” i Åbo, vilken samlar forskare inom den deliberativa demokratiska forskningstraditionen från hela världen för seminarier, möten och samverkan. Nordbrandt Bergströms forskning undersöker bland annat affektiv polarisering, det vill säga tendensen bland politiska meningsmotståndare att ogilla och misstro varandra, i pandemins spår. Denna typ av polarisering har visat sig ha potentiellt svåra konsekvenser för demokratin och för politiskt beslutsfattande.

Maria Nordbrandt Bergström är fil dr i statsvetenskap vid Uppsala universitet där hon är verksam som post doc vid Department of Government.

– Det är jätteroligt att stödja dessa unga talanger som är i början av sina akademiska karriärer. Vi har fått många duktiga sökande, men bedömer att de här fyra dessutom svarar bra mot Ratios egen forskningsprofil om företagandets villkor. På sikt ser vi att detta stipendium är ett sätt att bidra till forskningen om frågor som är viktiga för näringslivet, säger Lotta Stern, vd på Ratio och professor i sociologi.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578