Sök

Foto, företagande, framtid – Perspektiv på Sverige i förändring

Nyheter
Ann-Kari Edenius, Annika Von Hausswolff, Entreprenörskap, Företag, Företagandets villkor, Företagandets villkor, Foto, Framtid, Jan Jörnmark, Nils Karlson

Ratio presenterar fotografier och ny forskning om Sverige i förändring vilket varvas med reflektioner och skarpa inlägg från företagare och politiker.

Bruket finns inte längre. Sverige domineras i allt högre grad av integrationen mellan tillverkande företag och dynamiska tjänstesektorer. Ny teknik, global konkurrens och snabb förändring är vardag. Att skapa rätt förutsättningar för att generera ny kunskap och innovationer, nya företag och jobb i denna verklighet är avgörande för Sveriges framtid.

Skapande förstörelse och digitalisering

Jan Jörnmark och Annika von Hausswolff visualiserar kunskaps- och tjänstesamhällets framväxt och utmaningar. Deras fotografier finns att se på skapandeforstorelse.se.

Ny modell för svensk utvecklingskraft
Nils Karlson om företagandets villkor i den globala ekonomin

Perspektivskiften i politiken
Peter Santesson om hur politisk förändring kommer till stånd

I panelen ingår bland andra Ebba Busch, kommunalråd Uppsala (KD), Evin Cetin, Södertälje (S), Johan Sjöberg, Svenssons i Lammhult, LarsForseth, VD Manpower, Stanley Brodén, VD Aleris, Tomas Tobé, riksdagsledamot och ordförande i Arbetsmarknadsutskottet (M) och YlvaJohansson, riksdagsledamot och vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet (S).

För ytterligare information, kontakta Ann-Kari Edenius.

Seminariet hålls för Ratios medlemmar och andra särskilt inbjudna, men det kommer att filmas och visas på vår hemsida i efterhand.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578