Sök

Framtidens forskare på Ratio

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio
Varje sommar får ett antal unga talangfulla forskarämnen chansen att jobba som forskningsassistenter på Ratio. I slutet av augusti presenterar assistenterna sitt arbete, resultaten kommer nu att användas för vidare forskning om företagandets villkor.


Sommarassistenter 2017:

Emil Bustos, nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm, Monir Bounadi, ekonometri, Stockholms universitet, Emilie Videnord, nationalekonomi, Uppsala universitet, Erik Scheller, Public policy, London School of Economics, Frida Nilsson, nationalekonomi, Lunds universitet, Georgios Sideras, statsvetenskap, Stockholms universitet, Marcos Demetry, nationalekonomi, Uppsala universitet, Helena Rydberg, nationalekonomi, Lunds universitet/University of California, Jonathan Herlitz, nationalekonomi, Uppsala universitet, Josefin Videnord, nationalekonomi, Uppsala universitet, Klas Eriksson, ekonomisk historia, Lunds universitet, Kristina Karlsson, nationalekonomi, Uppsala universitet, Pernilla Larsson, nationalekonomi, Stockholms universitet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578