Framtidens kollektivavtal? Ny studie om medarbetaravtal


Typ: Aktuellt
2019-11-26

Kollektivavtal är en självklarhet på svensk arbetsmarknad. Men andelen små och nya företag som inte tecknar avtal alls ökar. Som svar på varför anges att kollektivavtal är krångliga och gör det svårt att anpassa villkor efter vad som är bäst för företagen. Kollektivavtalens attraktivitet kan alltså behöva stärkas. Är – var – nya slags kollektivavtal svaret på detta? Med det som utgångspunkt har Lotta Stern, professor i sociologi, och Emma Paulsson, master i nationalekonomi, genomfört en intervjustudie med arbetsmarknadens parter om deras erfarenheter av så kallade medarbetaravtal, det vill säga kollektivavtal som inte gör skillnad mellan arbetare och tjänstemän.

Stern och Paulsson undersöker hur parterna upplever att medarbetaravtal fungerar samt om avtalsformen är bättre lämpad för framtidens utmaningar än traditionella kollektivavtal.

Förändringar på arbetsmarknaden sätter den svenska kollektivavtalsmodellen på prov. Kollektivavtalens uppdelning mellan ”arbetare” och ”tjänstemän”, liksom uppdelningen mellan ”tjänstemän” och ”akademiker” kan tänkas upprätthålla murar där gränser i praktiken allt oftare överskrids. I denna kontext är medarbetaravtal en innovation som utmanar befintliga spelregler. Rapporten syftar till att studera hur en sådan innovation fungerar i praktiken. Den underliggande frågan är huruvida historiska spår är så upptrampade att de hindrar kollektivavtalens utveckling. Intervjuundersökningen visar att medarbetaravtal är en ovanlig avtalsform i Sverige, och parternas berättelser om avtalen tyder på att medarbetaravtal fungerar relativt väl när det väl är på plats. I det stora hela råder samsyn mellan parterna om fördelarna respektive utmaningarna med gemensamma avtal. Det råder också samsyn kring framtiden som man inte tror kommer att präglas av medarbetaravtal.

I en intervju med Lag & Avtal berättar Lotta Stern, professor och rapportförfattare, mer:

– Några av dem vi talat med säger att skillnaderna mellan arbetare och tjänstemannaavtalen har minskat över tid, både vad gäller pensioner och annat. Men kollektivavtalsutvecklingen har skett internt och inte genom samverkan.  Det ställer till det på så sätt att arbetsgivarna måste  fortsätta definiera arbetare utifrån det ena eller det andra. Det blir mer komplicerat när arbetaren också har andra typen av sysslor, som hör till tjänstemännens sysslor till exempel. Den interna kollektivavtalsutvecklingen löser därför inte problemet med att få en mer flexibel organisering av arbetet.

 

Stern fortsätter:

– Man måste ha ödmjukheten att stabilitet också är bra och att tröghet inte bara är av ondo. Men i en dynamiskt tid finns det kanske mer dynamiska lösningar. Parterna behöver nog prata om det.

Läs hela artikeln här.

 

Rapporten presenteras på ett lunchseminarium den 26 november.


Tidigare nyheter

Så fungerar proportionalitetsprincipen i praktiken

Såväl Tyskland som EU tillämpar en proportionalitetsprincip för att bedöma konfliktåtgärders lovlighet. Men hur bedömningarna ser ut skiljer sig åt. Det skriver Bernd Waas om i rapporten "The Proportionality Principle in ...

2019-11-13

Ratio söker forskningsassistent till projekt om svensk arbetsmarknad

Vid Ratio. Sista ansökningsdag: 2019-12-08

Ratio är en mångdisciplinär och kreativ arbetsplats som bedriver forskning om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Ratio driver bland annat ett stort samma ...

2019-11-13

Innovationspolitik – ett överutbud av stöd och hinder?

I senaste numret av Ekonomisk debatt skriver Ratioforskaren Christian Sandström tillsammans med Jan Jörnmark, Martin Björklund och Klara Hvarfner om forskningen kring innovationspolitik. Under en längre tid har frågor om ...

2019-11-08

Ratio söker kontors- och evenemangsansvarig (vik)

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. De vetenskapliga kvalitetskraven står i centrum för institutets verksamhet och stor vikt läggs vid att kom ...

2019-11-05

Senare nyheter

Working for an entrepreneur: heaven or hell?

Att rekrytera medarbetare till ett entreprenöriellt företag är en utmaning. Från arbetstagarens perspektiv kan det vara belagt med stor osäkerhet att ta en anställning i ett sådant företag.

Vem arbetar för en entrepre ...

2019-12-02

Bureaucrats or Markets in Innovation Policy?

Hur kan politiken stödja innovativa företag? Vilka internationella erfarenheter finns? Hur kan man underlätta för oetablerade och innovativa företag som utmanar rådande strukturer? Vilka är egentligen de främsta hindren ...

2019-12-03

Större chans till export med kreditgarantier

Med statliga kreditgarantier ökar sannolikheten för affärer med en utländsk marknad med 18 procentenheter. Dessutom leder garantierna till att exportvärdet ökar ännu mer. Effekten är större för mindre företag. Det visar ...

2019-12-04