Från innovatör till miljonär


Typ: Aktuellt
2012-05-03

I Sverige finns ett stort behov att skapa fler jobb, i växande företag. Det är en komplex process som handlar om risk, kompetens, avkastning, utvecklingskapital och företagandets villkor, konstaterade docent Nils Karlson, VD Ratio, och framhöll tillväxt som ett överordnat värde.

Främst är det ett antal kritiska brister i företagandets villkor som behöver åtgärdas. Viktigast är att stimulera kompetensförsörjning och göra den svenska arbetsmarknaden mer flexibel. Det är också viktigt att stimulera privat förmögenhetsbildning och öka framväxten av kompetent, privat utvecklingskapital i olika former.

Vid Tillväxtdagarna diskuterade en panel hur fler jobb kan skapas i växande företag. Panelen bestod av Johan Brenner, entreprenör och riskkapitalist, Sylvia Schwaag Serger, Vinnova, Gunnar Olofsson, VD Inlandsinnovation, Dan Olofsson, entreprenör och grundare av Sigma och statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet.