Sök

Fri delning av Uberstudie

Nyheter
Chalmers, Christian Sandström, Christofer Laurell, Disruptiva innovationer, Företagandets villkor, Industri, Stockholms universitet, Teknikskiften, Uber

Christian Sandströms och Christofer Laurells artikel om taxiappen Uber från International Journal of Innovation Management finns nu tillgänglig för fri nedladdning via open access.

Abstract:Extant literature suggests that market disruptions take place because of two main reasons: technological disruption or institutional change. In view of these two alternative explanations, this paper aims to explore how the recent rise of the collaborative consumption platform Uber is perceived by consumers and whether this platform is primarily regarded as a technological innovation or as an institutional disruption. Drawing from a dataset of more than 6500 user-generated contents in social media, our findings suggest that Uber is not primarily perceived as a technological innovation, but rather as an institutional disruption.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578