Fungerar den svenska lönebildningen


Typ: Aktuellt
2011-01-20

Ratio står värd för ett seminarium där professor Nils Gottfries (Uppsala universitet) kommer att tala kring ämnet ”Fungerar den svenska lönebildningen?”

Gottfries har haft ansvaret för den rapport inom Långtidsutredningen 2011 som belyser hur väl den svenska lönebildningen fungerar. I rapporten identifieras också problemområden och vilka reformer som kan behöva göras för att mildra dessa problem.

Seminariet äger rum på ABF-huset, Sveavägen 41 Sandlersalen,
torsdagen den 27 januari kl 10.00-11.30

Efter Nils presentation kommer en liten panel bestående av Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen, och Jonas Milton, VD Almega, att kommentera rapporten och ge sin syn på utmaningarna för svensk lönebildning.

Detta seminarium ingår som del i en löpande seminarieserie som ingår i forskningsprojektet ”Lönebildning för utvecklingskraft”, där syftet är att empiriskt undersöka hur olika former för lönebildning och förhandlingssystem påverkar näringslivets utvecklingskraft.

För att anmäla dig till seminariet, mejla camilla.sandberg@ratio.se eller ring 08-441 59 00.