Sök

Fungerar innovationsstöden?

Nyheter
Alice Hallman, Anders Gustafsson, Andreas Stephan, Financing of Innovations, Företagandets villkor, Företagsstöd, Nils Karlson, Politisk ekonomi

Stärker statliga innovationsstöd företagens utvecklingskraft? I en ny publikation i tidskriften Empirica undersöker Anders Gustafsson och andra Ratioforskare företag som har mottagit stöd från svenska innovationsprogram mellan 1997 och 2011. Resultaten tyder på en avsaknad av positiv effekt för företagen. Läs mer om The “sugar rush” from innovation subsidies.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578