Sök

Fyra forskningsassistenter till Ratio i sommar

Nyheter

Under sommaren arbetar fyra unga akademiker som forskningsassistenter på Ratio.

Under sex veckor under perioden juni-augusti arbetar sommarassistenterna tillsammans med disputerade forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och krävande miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning.

Årets kull av sommarassistenter är:

  • Hanna Degerman, masterstudent i dataanalys vid Lunds universitet
  • Jeffrey Clark, masterstudent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
  • Klara Strömberg, masterstudent i nationalekonomi vid Sciences Po, Paris, och Handelshögskolan i Stockholm
  • Linnea Karlsson, masterstudent i nationalekonomi vid Stockholms universitet

De kommer bland annat att studera kollektivavtalens innehåll; myndighetsutövning och aktivism; digitalisering av psykologbehandling; och kompetensutvecklingssatsningar i små till medelstora företag.

Sommaren på Ratio består av bland annat gemensamma luncher där tidigare forskningsassistenter liksom doktorander och seniora forskare berättar om sina erfarenheter och lärdomar. I mitten av augusti arrangeras en avslutningskonferens där samtliga sommarassistenter under en heldag presenterar sina arbeten och får feedback från respektive handledare.

En viktig del i Ratios verksamhet handlar om att investera i framtida talanger genom ett särskilt program för ”unga forskare”, vilket innefattar sommarassistenter, forskningsassistenter, doktorander, praktikanter och uppsatshandledning samt olika alumniaktiviteter.

Nuvarande alumninätverk består av drygt 100 personer varav 18 har disputerat och ca 20 just nu doktorerar inom olika ämnen.

Läs mer om programmet Unga forskare här.

Vanligtvis tar Ratio emot ca 10 forskningsassistenter varje sommar, men eftersom Ratios kontorslokaler renoveras under år 2022 har ett mindre antal platser erbjudits.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578