Sök

“Gå ut i strejk är inget man gör lättvindigt”

Nyheter
Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Kollektivavtal, Konfliktregler, Konkurrens, Nils Karlson, Ratio i media

”Gå ut i strejk är inget man gör lättvindigt” – Handelsnytt

Handelsnytt rapporterar från riksdagsseminariet om Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578