Sök

Går entreprenörskap i arv?

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Francesco Chirico, Giuseppe Criaco, Karl Wennberg, Philipp Sieger, Tommaso Minola

I en ny vetenskaplig artikel av Ratioforskaren Karl Wennbergmed medförfattare undersöks hur föräldrars entreprenörskap påverkar deras barns företagande. En slutsats är att föräldrars entreprenörskap kan fungera som ett tveeggat svärd, det vill säga både stödja och underminera barnens företagande. Studien baseras på jämförande data från närmare 22000 individer från 33 länder.


Läs mer här

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578