Gasellartikel når hundra citeringar


Typ: Aktuellt
2017-04-11

Artikeln ”High-growth firms: Introduction to the special issue” har enligt Google Scholar nått över 100 akademiska citeringar. Det innebär att andra forskare utgått ifrån och hänvisat till artikeln i ny vetenskaplig production. Artikeln seminariebehandlades på Ratio 2011 och är bland annat författad av de till Ratio associerade forskarna Alex Coad (University of Sussex) och Sven-Olov Daunfeldt (HUI Research). Bakom artikeln står även Dan Johansson, Paul Nightingale and Werner Hölzl. Läs mer här.