Sök

Gasellartikel når hundra citeringar

Nyheter
Alex Coad, Dan Johansson, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Gaseller, Nationalekonomi, Snabbväxande företag, Sven-Olov Daunfeldt

Artikeln ”High-growth firms: Introduction to the special issue” har enligt Google Scholar nått över 100 akademiska citeringar. Det innebär att andra forskare utgått ifrån och hänvisat till artikeln i ny vetenskaplig production. Artikeln seminariebehandlades på Ratio 2011 och är bland annat författad av de till Ratio associerade forskarna Alex Coad (University of Sussex) och Sven-Olov Daunfeldt (HUI Research). Bakom artikeln står även Dan Johansson, Paul Nightingale and Werner Hölzl. Läs mer här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578