Sök

Gästforskare och praktikanter

Nyheter
Företagandets villkor

Under våren förstärks Ratio av Emilie Videnord, Arthur-Alexandre Mauriès, Eirini Zira, Pello Esso, Hogne Leröy Sataöen och Hannes Jägerstedt.

Hogne är sociolog och har en postdoc-tjänst på Bergens universitet. Fram till midsommar är han gästforskare på Ratio. Hogne forskar bland annat om den statliga styrningen av högre utbildning.

Wazah är nationalekonom från Lunds universitet, inriktad på arbetsmarknad. Han kommer att göra sin praktik inom ett nytt projekt om konfliktregler, med handledning av Henrik Malm Lindberg.

Emilie läser till en pol kand vid Uppsala universitet och gör sin praktik på Ratio inom forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt. Patrik Tingvall är handledare.

Eirini och Arthur-Alexandre skriver uppsats i industriell ekonomi under handledning av Kristina Nyström.

Hannes Jägerstedt skriver uppsats i nationalekonomi under handledning av Patrik Tingvall.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578