Gig-ekonomin växer – hänger den svenska modellen med i utvecklingen?


Typ: Aktuellt
2021-08-02

Vad krävs för att uppnå en mer hållbar framväxt av framtidens arbetsmarknad? Gig-ekonomin är en företeelse som innefattar människor som tar sig an kortare uppdrag istället för en traditionell anställning. Utvecklingen drivs på av digitaliseringen och sektorn sägs ha växt under pandemin. Synen på vad som är ett jobb förändras men hänger regelverk, trygghetssystem och den svenska modellen med för att fånga upp den nytta som finns med de jobb som erbjuds inom plattformsekonomin?

Det diskuterade Ratios fil dr Linda Weidenstedt tillsammans med bland andra företrädare för Arbetsmiljöverket, Unionen och Svenskt Näringsliv under ett almedalsseminarium arrangerat av Giglab Sverige.

Se seminariet här.