Sök

Globaliseringens effekter

Nyheter
Andreas Bergh, Ekonomisk tillväxt, Företagandets villkor, Globalisering, Internationell handel, Liberalisering, Nationalekonomi, Therese Nilsson, Tillväxt

Andreas Bergh och Therese Nilsson har undersökt hur den ökande globaliseringen påverkar människor, både ekonomiskt och hälsomässigt. De kommer fram till att länder som räknas som mer globaliserade har längre förväntad livslängd, men att globalisering och liberalisering också medför ökad ojämlikhet i rika länder, som till exempel Sverige.

Två av deras gemensamma artiklar, ”Do liberalization and globalization increase income inequality?” och ”Good for living? On the relation between globalization and life expectancy”, har nyligen accepterats för publicering iEuropean Journal of Political Economy respektive World Development.

I ”Do liberalization and globalization increase income inequality?” studeras globaliseringens och liberaliseringars effekter på ojämlikhet i olika länder. Författarna kommer fram till att ekonomisk globalisering och liberalisering ökar ojämlikheten i rika länder, men att andra liberaliserande reformer, exempelvis stärkt äganderätt och starkare rättsstat, inte gör det.

Resultaten i ”Good for living? On the relation between globalization and life expectancy” visar att det finns ett starkt och robust samband mellan ekonomisk globalisering och ökad livslängd, oavsett om endast fattiga eller om både fattiga och rika länder inkluderas.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578